Sonika Rashaili
Ref# SACNEP032

About Me
My name is Sonika Rashaili. I'm a 11-year-old girl.
Birthday

My birthday is
November 5, 2009.
Country

Nepal

Religion

Christian

Hobby

Singing

Aspiration

Singer

Sponsorship Type

Children